با افتخار پندار بنوشیم ...شرکت کاردار کیش معتبرترین مجموعه فرآوری قهوه در ایران ... شرکت کاردار کیش کارآفرین برتر استان تهران ... شرکت کاردار کیش واحد نمونه تولیدی استان تهران ... شرکت کاردار کیش عضو انجمن متخصصین قهوه استرالیا ... شرکت کاردار کیش عضو انجمن باریستای استرالیا...
قهوه پندار-شرکت کاردارکیش قهوه پندار-شرکت کاردارکیش

-----------------------------

 آدرس دفتر مرکزی :

تهران - تقاطع  ولیعصر و دکتر بهشتی

ابتدای خیابان عبادی - شماره بیست

تلفن :          88710034   ( 15خط)

کد پستی :             1595774317

آدرس کارخانه :

تهران    -        شهرک صنعتی نصیر آباد

فاز مواد غذایی - خیابان صنعت خروجی

                                 نقشه گوگل
-----------------------------

پیشنهادات و انتقادات خود را میتوانید به 

شماره   SMS  02188710034  نمائید .

-----------------------------