مطالب

آخرین اخبار

 

 

شماره : 264476/40/922

تاریخ : 12/11/1392

با عنایت به پایان فرآیند انتخاب واحد نمونه استان تهران در سال 1392 ، به استحضار می رساند شرکت کاردار کیش به عنوان تولید کننده نمونه استان تهران انتخاب شده است . 

                                                                                                                   

                                                                                                                                             احمد لطفی نژاد

                                                                                                                             مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی

 

 

 

<